Strefa always Alive!

Uwaga, achtung, wnimanie! Strefa Zagrożenia Hałasem eksportuje hałas z serca Wielkopolski do stolicy Dolnego Śląska! 😀 16 marca w Alive we Wrocławiu wraz z Synestezja robimy łubudu! 😀 Darmowy wlot i wysokie natężenie dźwięku gwarantowane!